Real Time Web Analytics
Bestgenoch.jouwweb.nl
Home » B » Bauke en Greetje

Bauke en Greetje

Broer en zus zingen samen sinds 1976

Bauke de Groot (1955)

Greetje Wiersma-de Groot (1959)

Beiden geboren in Baard

bauke-en-greetje-de-groot-baard.large.jpg
bauke-en-greetje-bauke-de-groot-1955-en-greetje-wiersma-de-groot-1959-zijn-broer-en-zus.large.jpg