Attie Sambrink-Dekens 02-04-1926 - 24-8-1963 Leeuwarden

Zie ook;

Eerst in De Jonge Jantjes

Vormde samen met haar man Pier Sambrink vele jaren na de oorlog De Sambrinco's
Een orkestje, dat in het gehele noorden zeer populair was.
Beiden speelden ze accordeon, en traden vaak op voor de RONO.
Ook hebben ze beiden meegewerkt aan de Hollandse programma's van Tetman en Jarich de Vries buiten eigen gewest.