Duo Riemersma (Oosternijkerk)

Rond 1966 zongen moeder Slim en dochter Feikje als "Duo Riemersma"

Duo Riemersma met Joop Verbeke aan de Piano (1966)

Feikje is hier 18 jaar