Real Time Web Analytics

Marten Brouwer

Giekerk's Accordeon-orkest - Brouwers Accordeon Club

Werd in 1954 opgericht door; Marten Brouwer uit Giekerk.

Destijds repeteerden ze in H. E. Mulders bakkerij in Gytjerk.

Marten overleed mei 1963 op 47 jarige leeftijd.

Johan de With nam toen de leiding over.

In 1958 bracht dit Schoolorkest o.l.v. M. Brouwers een plaat uit op het Philips label.

Brouwers Accordeon Club

achterste rij; Douwe Hoekstra, Bouwe Westra en Jan Boonstra

midden; Jelte Olijnsma, Jaap Luinstra, Tine Bloemhof, Wierd Zijlstra, Wiep Leistra en Klaas Boersma

voor; Leider Marten Brouwer, pianist Jan Veenstra, Pier Gosliga, Ids Kloosterman, Gosse de Boer,

Ids Mulder, Wilt Boonstra en Jelle van der Meulen