Real Time Web Analytics

De Grouster Famkes (Grouw)
Een groep meisjes zo tussen de 13 en 15 jaar, die zangles kregen, en een grammofoon plaat opnamen.
Ze gingen zaterdag 18-04-1959 naar (Boarn) Baarn bij Hilversum voor de opnamen.
Orkest was van “Jan Corduwener”

Staand van links naar rechts;
Griet de Jong,Afke Tienstra,Hanneke Uilkema,Anneke Stellingwerf,Geke Sjoerdsma,
Aukje Kerkhof,Geke Smit,Willie Kiestra,Anneke de Jong,Pietsje Hondema
5 mensen van de band “Jan Corduwener”
Zittend van links naar rechts;
Alie van Stralen,Klaasje Postma,Willie Riemersma,Boppe Willie sit Reino Krist,Janke Brolsma,Anneke v/d Iest

J. van Stralen heeft naar alle gedachten de foto gemaakt.