Nelis Roos (geb. 13-08-1910 Harlingen) (overl. 30-01-2004 Harlingen)

Deed mee aan "Negen Heit De Klok" in de vijftiger jaren.

Waar hij in een uitzending zong "Bim bam bom" in het Fries.

Speelde verder nog in een sketch met Bouke van der Gaast.

In 1960 verscheen er een single van hem.