De Sandbrinkstars (Leeuwarden)

Rinze Bierma - zanger
Frans Sandbrink - accordeonist

Lodie Sandbrink (zoon van Frans) - drummer

Frans en Lodie zaten later in "Trio de Fransona's"

Lodi ook in het Havenduo

 

Frans Sandbrink