Gezelschap Tetman de Vries (Beetgumermolen)
Gezelschap bestond uit de tweeling Tetman en Jarich en hun zussen Anna (Anneke) en Leny
Tetman de Vries (Beetgumermolen, geb. 1 maart 1915, overl. 13 juli 1988 te Bergum) was sigarenwinkelier in Dronrijp.

Was getrouwd met Mine de Vries

In 1944 richtte hij het Friestalig revue- en cabaretgezelschap Selskip Tetman de Vries op.

De cabaretgroep startte in januari 1945 in Beetgumermolen met de première van De tiid hâldt gjin skoft dat meer dan 1200 keer werd opgevoerd.

In totaal werden er tot 1969, toen het gezelschap ophield te bestaan, 23 Friestalige stukken gespeeld.

Verder passeerden nog 17 Friese gelegenheidsrevue's en 10 Nederlandstalige programma's. 

De groep bestond oorspronkelijk uit vijf broers en zusters waarbij Tetman's tweelingbroer Jarich (overleden Marsum 1965) over een groot mimisch talent bleek te beschikken.

Ook broer Tsjip de Vries deed mee.

Zoon Tsjip Tetman de Vries deed ook een 6tal jaren mee.

Klaes Westra deed ook een aantal jaar mee. 

Johan Bok, Lolke Leo Dijkstra, Ryk Landman, Jeltsje Das, Rients Gratama, Rypke Westra, Mine de Vries en Jetske Zijlstra behoorden tot de medewerkers. 

Van 1951 tot 1963 schreef Tetman de Vries de teksten voor de groep.

Daarna schreef ook
Rients Gratama mee. S.J. van der Molen was tot 1950 pianist in het gezelschap.

Later was dat Kor Huisman.

Ook Pier Sambrink en Attie Sambrink-Dekens speelden soms op accordeon mee.

Aan het programma verleende verder het orkest Jan Corduwener zijn medewerking.

Begin jaren 60

Selskip Tetman & Jarich de Vries yn Koudum

Selskip Tetman de tiid hâld gjin skoft

Selskip Tetman de Vries 1953

Tetman in 1980

Tetman, Barend en Thys

Selskip Tetman de Vries v.l.n.r. Riek Landman, Rients Gratama, Johan Bok, Jetske Zylstra, Tine Westra, Tetman de Vries

programmaboekje

Luister hier naar Tetman en Anna