Trio de Fransona's (Leeuwarden)

Bestond uit

Frans Sandbrink - accordeon

Lodie Sandbrink - drummer/zang

Oetie Sandbrink - keybord

Frans zat eerst met zijn zoon Lodie in "De Sanbrinkstars"

Frans ging later verder als "Reflex"

Lodie zat later in het Havenduo

Otie Sandbrink achter het keybord

Lodie Sandbrink

Frans en Lodie Sandbrink..broers jaren 90